نمایندگی چرم اشبالت شتر

آیا می دانید که چرم اشبالت شتر به چه صورتی در بازار ها پخش می شوند؟ چرم اشبالت شتر که در ایران به فروش می رسند دارای چه ویژگی هایی هستند؟
اگر قسمت های مختلف پوست بدن شتر را نامگذاری کنیم لایه زیرین پوست را اشبالت می نامند که از ویژگی های آن می توان به جنس محکم و ضخیم آن ها اشاره کرد. چرم اشبالت شتر را معمولا نمایندگی های فروش مختلف در ایران پخش می کنند تا به آسانی به فروش برسند.
چرم فروش