نمایندگی فروش چرم گوسفندی خام

نمایندگی های فروش چرم گاوی خام در سراسر کشور ایران وجو دارند و معمولا کار پخش و توزیع را به طور عمده انجام می دهند.

چرم های گوسفندی خام چرم هایی که عملیات پردازش را تحمل نگرده اند می گویند.

این چرم خام گوسفندی در موارد بسیاری به کار می روند ودارای بازار فروشی عالی هستند که این بازار های فروش خود را مدیون نمایندگی های فروشی هستند که در شهر های مختلف ایران وجود دارند.
چرم فروش