مرکز چرم اشبالت شتر

چرم اشبالت شتر را معمولا مراکز بسیاری وارد بازار ها می کنند تا بتوانند این چرم ها را در سطح کلی و عمده به فروش بگذارند.
در میان انواع و اقسام چرم های شتری موجود در بازار چرم اشبالت شتری هستند که با جنس ضخیم خود مشتریان زیادی را با خود همگام کرده اند. این چرم ها بعد از این که تولید می شوند وارد مراکز خرید مختلفی می شوند تا به طور عمده مورد خرید و فروش قرار بگیرند.
چرم فروش