مرکز خرید چرم شتری عسلی

مرکز خرید چرم گاوی عسلی در بیشتر نقاط ایران فعالیت های خود را به صورت گسترده و وسیع انجام می دهند و چرم های را به فروش می گذارند.

از جمله چرم هایی که در کارگاه های تولیدی کیف و کفش مورد استفاده قرار می گیرند چرم شتری است که با رنگ زیبای عسلی خودنمایی می کند.

این چرم خام شتری را معمولا تولید کنندگان برای این که در دسترس مشتریان قرار بگیرند وارد مراکز خرید بزرگی در سطح کشور می شوند.
چرم فروش