مراکز خرید چرم گوسفندی خام

خرید عمده چرم گاوی خام را بیشتر مشتریان از طریق مراکز خرید انجام می دهند و چرم ها را با قیمت مناسبی تهیه می کنند.

در مراحل اولیه تولید چرم خام پوست حیوانات را نمک می زنند و به اصطلاح دباغی می کنند تا از فاسد شدن شان جلوگیری کنند. چرم های خام چرم هایی هستند که هنوز این فعالیت ها روی آن ها انجام نشده است.

چرم های گوسفندی خام را می توان از طریق مراکز خرید خریداری کرد.
چرم فروش