قیمت چرم خالص گاوی

فاکتور هایی که قیمت چرم خام خالص گاوی را تعیین می کند بسیار زیاد می باشند که در این متن خبر به طور مختصر آن ها را بیان می کنیم.

قیمت عاملی بسیار مهم است که مشتریان بر اساس آن می توانند بر اساس آن به سطح کیفی چرم پی ببرند. این قیمت ها بر اساس پارگی و زدگی، سطح سفارشات در بازار ها، کارایی که چرم مشهد مورد نظر دارد تعیین می گردد و لازم به ذکر است که قیمت عمده آن ها ارزان تر می باشد.