قیمت عمده چرم بزی طبیعی

قیمت و نرخ خرید عمده چرم بزی طبیعی تحت تاثیر چه عواملی تعیین می شود؟ آیا میزان سفارش بر قیمت ها اثر مستقیم دارد؟
کیفیت چرم، ضخامت، طول و عرض چرم تولیدی، طبیعی یا مصنوعی بودن چرم، برند شرکت تولیدی، وارداتی یا تولید داخل بودن و نرخ روز بازار از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت روز انواع چرم بزی طبیعی یا مصنوعی هستند.
توجه داشته باشید که خریداران عمده همواره بر قیمت ها حساسیت دارند و گاهاٌ فروشندگانی را که محصول را با قیمتی ارزان عرضه کنند برای خریدهای عمده خود انتخاب می کنند. بنابراین در سفارش های بالا موضوع قیمت ارزش و اهیمت بالایی دارد که باید به آن توجه ای ویژه داشت.
چرم فروش