فروشگاه چرم گوسفندی ضخیم

فروشگاه های چرم گوسفندی ضخیم در بیشتر شهر های ایران فعال هستند و معمولا چرم ها توسط فروشنده ها به طور عمده به فروش می رسند.
در اصل اگر بخواهیم چرم های گوسفندی را از نظر ضخامت بررسی کنیم چرم هایی نازک هستند ولی در این میان چرم هایی وجود دارند که به آن ها عنوان چرم گوسفندی ضخیم را اطلاق می کنند و کارایی بسیار عالی دارند. این چرم ها در بازار های شهری بیشتر در فروشگاه های مختلف معامله می شوند.
چرم فروش