عمده فروشی چرم گاوی اصل

عمده فروشی چرم های گاوی اصل به این سبب در بازار ها مورد توجه قرار می گیرند که با این روش قیمت چرم ها ارزان تر تمام می شود.
مرغوب ترین نوع چرم های گاوی چرم های گاوی اصل هستند. این چرم های گاوی در زمره چرم های سنگین قرار دارند که در تولید کاپشن و کت های مردانه به کار می روند. این چرم ها برای این که نیاز بازار ها بر طرف گردد بیشتر در عمده فروشی های مختلف مورد معامله قرار می گیرند.
چرم فروش