عمده فروشی چرم خام شتر

عمده فروشی چرم خام شتر نقش بسیار مهمی در معاملات این چرم ها دارند و غالبا قیمت ها را برای مشتریان کاهش می دهند.
از جمله چرم های شتری که کاربرد بسیار زیاد دارند چرم خام هستند که هنوز هیچ گونه فرایند تولیدی روی آن ها انجام نشده است. چرم خام شتر را معمولا کارگاه های تولیدی که محصولات چرمی تولید می کنند را معمولا به طور عمده خریداری می کنند و خرید عمده را از طریق عمده فروشی ها انجام می دهند.
چرم فروش