علاقه معلمان علوم به درب های ضد سرقت

به دلیل آشنایی و علاقه آموزگار علوم به مربی سوادآموزی، درگیر شدن او با یک برچسب درب ضدسرقت، انبوهی از احتمالات و تحقق ها را باز کرد – و این ملاحظات ثمربخش و مولد بودند.

در مقابل، از آنجایی که معلم علم «متن» را به ارتباط (به عنوان یک مهارت فرآیندی یا در انتهای فهرستی از اقدامات علمی) واگذار می‌کند، از کاربرد برچسب درب ضد صدا قدردانی نشد.

هنگامی که یک دست‌نوشته تحقیقاتی آموزش علوم فاقد چارچوب نظری توسعه‌یافته باشد، این تصور نیز ایجاد می‌شود.

بدون یک موضع واضح بیان شده، مصرف کنندگان درب فایبرگلاس چنین مطالعه تحقیقاتی می توانند در مورد اعتبار نویسنده تردید داشته باشند – از وضوح ناکافی ناامید شده اند.

بدتر از آن، زمانی که خود نویسندگان در مورد چارچوب نظری خود نامطمئن هستند، این امر صحت را به خطر می اندازد.

با توجه به تأثیرات قوی یک نظریه یا دیدگاه، یک کار علمی که نظریه‌پردازی نشده است، نشانگر مطالعه‌ای است که قبل از تصمیم‌گیری درباره روش‌ها r/”>درب ضد سرقت روکش راش و انجام تفاسیر، کاملاً مفهوم‌سازی نشده بود.

به عنوان مقدمه، در آنچه در ادامه می‌آید، کاربردهای نویسندگان نظریه‌های مختلف (و با ارتباط، تأثیرات عمیق آنها) را در میان مقالات درب ضد سرقت روکش راش این شماره شناسایی می‌کنیم.

نویسندگان فراتر از تصدیق کیفیت های تحسین برانگیز نگارش و برجسته بودن مطالعات مربوطه برای جامعه گسترده تر آموزش علوم، راهنمایی ضمنی در مورد ارزش و فایده نظریه ارائه می دهند.

از طرف دیگر، به جای اینکه همیشه به نظریه اشاره کنیم، تصدیق می کنیم که چگونه یک ساختار مشخص می تواند ساختار و انسجام یک مطالعه تحقیقاتی را فراهم کند.

  • منابع:
    1. Doors labeled as times: Frames of observing and understanding

  • تبلیغات: 
  1. استفاده از محافظ چشم در هنگام استفاده از پمپ هواکش
  2. آیا استفاده از لیمو روی صورت به پوست شما کمک می کند؟

  3. با این کالاها از هر انگشتتان پول می ریزد!
  4. کشف ژنتیک جدید که منجر به بروز هپاتیت می شود!!!