شرکت چرم شتر لاگوانا

شرکت چرم شتر لاگوانا در شهر های مختلفی وجود دارد و یکی از این شهر ها که بسیار فعال و موثر در روند معاملات است شهر تبریز می باشد.
چرم های شتری که در بازار های ایرانی با عنوان لاگوانا شناخته می شوند از نظر کیفی در سطح عالی قرار گرفته اند و بیشتر به منظور صادرات در تولیدی ها ساخته می شوند. این چرم ها را غالبا می توان بعد از این که در شرکت های تولیدی آماده می شوند با قیمت های مختلفی خریداری کرد.
چرم فروش