شرکت پخش چرم گاوی الگانت

آیا می دانید که شرکت های پخش چرم های گاوی الگانت در کدام شهر های ایران وجود دارد؟ چرم های گاوی الگانت دارای چه ویژگی هایی هستند؟
از نمونه چرم هایی که با دقت و با مواد گیاهی دباغی می شوند چرم های گاوی الگانت می باشد که دارای سطحی صاف و شکیل می باشند. کیفیت عالی این چرم ها سبب شده تا آن ها را به عنوان گران ترین نوع چرم قلوداد کنند. این چرم ها در اکثر شهر های ایران به منظور فروش بهتر دارای شرکت پخش می باشند.
چرم فروش