شرکت پخش چرم براق شتر

در ایران برای پخش بهتر چرم براق شتر شرکت های پخش بزرگی ایجاد می شود تا در روند انجام معاملات در بازار ها تداخلی ایجاد نشود.
جلوه خاصی که چرم های براق شتر به محصولات تولیدی خود می دهد یک مشخصه عالی و بارز است که این چرم ها را در برابر دیگر چرم ها متفاوت کرده است. چرم های مذکور بیشتر از طریق شرکت های پخش و نمایندگی های فروش توزیع می شوند تا در سطح گسترده تر به فروش برسند.
چرم فروش