شرکت تولیدی چرم گوسفندی قهوه ای روشن

شرکت های تولیدی کثیری در کشور ایران وجود دارند تا چرم گاوی قهوه ای روشن را با بهترین کیفیت وارد بازار ها نمایند.

با توجه به ویژگی هایی که چرم خام دارند بیشتر برای تولید دستکش و کت های زنانه به کار می روند زیرا این چرم ها کش می خورند و در تن بسیار زیبا هستند.

گونه پرفروش این چرم ها چرم گوسفندی قهوه ای روشن است که معمولا توسط شرکت های تولیدی مختلفی برای فروش آماده می شوند.
چرم فروش