خرید انواع چرم بزی گیاهی

در این مقاله برخی از مواد اولیه و نمونه های چرم بزی گیاهی را جهت افزایش اطلاعات عمومی نام خواهیم برد تا در نهایت خرید مطمئن و دقیق تری داشته باشید.
نمک های کرومیوم، نمک آلومینیوم، زرده تخم مرغ و برخی منابع پروتئینی از جمله مواد اولیه به کار گرفته شده برای تولید انواع

چرم گاوی گیاهی است.

در این میان می توان به انواع چرم کرومی و آلومی گیاهی اشاره نمود که کیفیتی بسیار بالاتر از انواع چرم مصنوعی در بازار دارند.

بنابراین جهت خرید بهترین نوع چرم خام طبیعی و گیاهی بزی یا گیاهی بهتر است که همواره اطلاعاتی کامل در مورد شکل ظاهری و کیفیت آنها داشته باشید.
چرم فروش