خریدار چرم گوسفندی طبیعی

خریداران چرم گاوی طبیعی در بازار های ایرانی بسیار است و معمولا این چرم ها را برای کاربرد های گوناگونی خریداری می کنند.

مرغوب ترین نوع چرم گوسفندی چرم گوسفندی طبیعی است که دارای بازار فروش عالی هستند و این بازار ها را مدیون سطح کیفی عالی خود می باشند.

چرم خام  ذکور را خریداران بسیاری برای کاربرد در کارخانه های تولیدی کیف و لباس به طور عمده خریداری می کنند.
چرم فروش