خریدار عمده چرم بزی اصل

برای تشخیص چرم بزی اصل از مدل های تقلبی به چه مواردی باید توجه کرد؟ به عنوان خریدار چرم بزی طبیعی را می پسندید یا مصنوعی را؟
چرم بزی اصل و درجه یک بر روی سطح خود حالتی دانه دانه دارد که محل رویش موی بزی است و حتی بعد از دباغی و طی مراحل تولید کاملاً قابل روئت می باشد.
از سوی دیگر چرم بزی طبیعی بوی خاصی می دهد که آن را از مدل های مصنوعی و صنعتی متمایز می کند. به عنوان خریدار عمده باید با توجه به نوع مصرف خود یا میزان خرید مشتریان نوع چرم خریداری شده را انتخاب کنید که می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد.
چرم فروش