جیوه فلزی نیز در سرمایه لازم برای ذخایر سینابار یافت می‌شود

این فلز که معمولاً به عنوان نقره زنده شناخته می شود، چیزی بیش از یک مایع یا جامد معمولی است، اما ماده ای است که بین این دو و همچنین بین زندگی و مرگ، بهشت ​​و زمین وجود دارد.

و میل به درک ماهیت عجیب آن برخی از اولین مطالعات لباس مجلسی دخترانه جدید کیمیاگری را برانگیخت که قدمت برخی از آنها به بیش از 2000 سال می رسد.

لوسیا ماینی، شیمیدان دانشگاه بولونیا در ایتالیا می گوید: «این دستور العمل ها واقعاً برای تولید جیوه نیستند. “آنها بیشتر برای درک راز ماهیت آن هستند.”

Maini و همکارانش تحقیقات شیمیایی و تاریخی مدرن را در چهار روش بسیار اولیه برای ایجاد جیوه از سینابار ترکیب کرده اند – یک ماده معدنی قرمز روشن از سولفید جیوه (HgS) که زمانی معمولاً به عنوان رنگدانه استفاده می شد و بیش از بیش از آن در اروپا استخراج می شد.

ماینی می‌گوید گاهی اوقات جیوه فلزی نیز در سرمایه لازم برای تولید ظروف یکبار مصرف ذخایر سینابار یافت می‌شود که ممکن است ارتباط آن را با کیمیاگران اولیه نشان دهد.

دوران باستان با مدرنیته روبرو می شود.

این مطالعه به توصیف کیمیاگری چهار روش بسیار اولیه ساخت جیوه فلزی از سینابر می پردازد.

یکی از آنها روش «استخراج سرد» است که در قرن موتور هوندا چهارم قبل از میلاد در نوشته‌های فیلسوف یونانی تئوفراستوس، جانشین ارسطو در لیسیوم آتن توصیف شده است.

ظرف واکنش با صفحه آهن و پودر سینابار قبل از واکنش (A و B) و پس از 10 دقیقه حرارت دادن با استفاده از مشعل Bunsen (C).

سه روش دیگر «استخراج گرم» هستند: نحوه تشخیص جیوه قرمز یکی توسط معمار و مهندس رومی ویترویوس در قرن اول قبل از میلاد گزارش شده است.

یکی دیگر از نوشته های یک کیمیاگر یونانی در قرن اول پس از میلاد که اکنون به نام شبه دموکریتوس شناخته می شود.

و دیگری در قرن اول پس از میلاد توسط فیلسوف طبیعی رومی پلینی بزرگ و پزشک یونانی دیوسکوریدس و در آنچه به نام پاپیروس لیدن از قرن سوم مصر شناخته می شود، توصیف شده است.

 • منابع:
  1. Botanists, chemists and historians come together to recreate ancient alchemy of making mercury
 • تبلیغات: 
  1. روش های نوین ست کردن لباس را بیاموزید.
  2. تکنیک های موفقیت که هر کسی به شما نمی گوید
  3. انگیزه مالی این فوتبالیست او را معروف نمود!
  4. با پختن کلوچه فرزندان خود را خشنود کنید