تولیدکننده چرم گاوی خام

از چرم گاوی خام چه استفاده ای می شود؟ در این مرکز فروش انواع چرم گاوی خام برای تولیدکننده ها و صادرکننده های محترم فراهم گشته است.
چرم خام به چرمی گفته می شود که مراحل دباغی را طی نکرده باشد و برای افزایش ماندگای این چرم ها کاری انجام نگرفته باشد.
چرم های خام در کشتارگاه ها جمع آوری می شوند تا برای دباغی فرستاده شوند، ایران یکی از کشورهای مهم در تولید چرم طبیعی است و شهرهای مهمی همچون: تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شهرکرد، کرمان و غیره پوست خام را به چرم باکیفیت و طبیعی تبدیل می کنند که هرکدام از آنان با درجه های کیفی گوناگون و برای ساخت محصولات مختلفی به کار می روند.
چرم فروش