بازار چرم camel خام

بازار های پررونق چرم camel خام در بیشتر شهر های کوچک و بزرگ ایران وجود دارد و معمولا روند معاملاتی آن ها به طور عمده انجام می شود.
چرم camel خام چرم هایی با سطح کیفی عالی هستند که توانسته اند متقاضیان زیادی را با خود همراه کنند. این چرم های شتری بعد از این که مراحل تولید خود را طی می کنند تولید کنندگان به فکر فروش آن ها می شوند و سعی می کنند آن ها را وارد مراکز فروش کنند تا بازار هایی عالی را ایجاد نمایند.
چرم فروش