بازار چرم هورس شتری

چرم هورس شتری در بیشتر نقاط کشور عزیزمان دارای بازاری پر رونق و به راه می باشد و غالبا به طور عمده خرید و فروش می شوند.
چرم های شتری را وقتی می خواهیم خریداری کنیم با دو نوع چرم شتری هورس و آنتیک مواجه می شویم. چرم هورس شتری بسیار در ایران معروف و محبوب است و به منظور های مختلفی مورد کاربری قرار می گیرند. این چرم ها در ایران توانسته اند بازار های فروش بسیاری را به دست بگیرند.
چرم فروش