اختصارات پسته و پتانسیل آنتی اکسیدانی

اختصارات: AOP، پتانسیل آنتی اکسیدانی. BMI، شاخص توده بدنی؛ BP، فشار خون؛ CETP، پروتئین انتقال استر کلسترول؛ HDL، لیپوپروتئین با چگالی بالا؛ LDL، لیپوپروتئین با چگالی کم؛ MDA، مالون دی آلدئید؛ TC، کلسترول تام؛ TG، تری گلیسیرید؛ VLDL، لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم.

در برگه جدیدی باز کن
اخیراً، دو مطالعه که شامل معیارهای ثانویه چربی خون بود، حمایت بیشتری را برای اثر کاهش LDL پسته خشک خام پس از 3 هفته ارائه کرد.

در مجموع، این کارآزمایی‌ها نشان می‌دهند که در مجموع، این کارآزمایی‌ها یک اثر مفید کلی مصرف پسته کوهی کیلویی بر پروفایل چربی خون را نشان می‌دهند، زمانی که پسته جایگزین کالری‌های دیگر شود. رژیم‌های معمولی یا کم‌چرب با انرژی کنترل‌شده

اسیدهای چرب غیر اشباع. یک اونس (28.35 گرم؛ 49 هسته) پسته حاوی 12.7 اینچ چربی کل است که از 1.5 اینچ SFA، 3.8 اینچ PUFA و 6.7 اینچ MUFA تشکیل شده است که اسید اولئیک و 8 درصد لینو را تشکیل می دهند.

به نظر می‌رسد محتوای اسیدهای چرب غیراشباع پسته و مقدار نسبتاً کم آن از SFA، عوامل تغذیه‌ای اولیه هستند که چربی‌های خون را برای سلامت قلب تقویت می‌کنند، و تعدادی دیگر از اجزا احتمالاً نقش‌های ثانویه دارند.

فیتواسترول ها در میان آجیل های درختی، پسته دارای بالاترین فیتوسترول است، با 61 تا 82 میلی گرم فیتواسترول در هر اونس. 13 تا 24 فیتواسترول، از نظر ساختاری مشابه کلسترول، در جذب کلسترول غذایی و درون زا تداخل دارد و غذاها به طور طبیعی حاوی 69 تا 4 گرم کلسترول هستند.

فیتواسترول ها توانایی کاهش جذب کلسترول را به روش دوز-پاسخ دارند. اگر چه 500 میلی گرم فیتواسترول در هر وعده برای حمایت از ادعای سلامت FDA مورد نیاز است، سطوح فیتواسترول ها در پسته فندقی ممکن است برای ایفای نقش هم افزایی کافی باشد.

اسیدهای چرب پسته اکبری صادراتی غیر اشباع و سطوح پایین SFA به حفظ سطح کلسترول طبیعی کمک می کند

  • منابع:
    1. Pistachio nuts: composition and potential health benefits 
  • تبلیغات: 
  1. داستان ذوب شدن یک مرد 40 ساله در دیگ بخار
  2. مردی که با استفاده از بیل مکانیکی مسافر کشی هم می کند
  3. موفقیت یک بانوی خانه دار با سرمایه گذاری اندک!
  4. گرم کردن کلاس های مدرسه به روش رادیاتور